Kontakt

tel +48 604 473 601
e-mail laboratorium@oiler.pl

Oiler Spółka Akcyjna
ul. Malinowska 24 A
83-110 Tczew
NIP: 593 16 66 838,
Regon: 191 185 385
KRS: 0000406252
Kapitał zakładowy 2 000 000 zł wpłacony w całości