Lepkość kinematyczna

Lepkość kinematyczna w 50 OC

Metoda służy do oznaczania lepkości kinematycznej ciekłych produktów naftowych, zarówno przeźroczystych jak i nieprzeźroczystych, na podstawie pomiaru czasu przepływu określonej objętości cieczy pod wpływem sił grawitacyjnych przez wzorcowany, szklany przyrząd kapilarny. Możemy określać lepkość kinematyczną w granicach 3-300 mm2/s.

 

laznia[1]

OPIS BADANIA
Przetwory naftowe – Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste —
Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
NORMA: PN-EN ISO 3104:2004
Zestaw jest przeznaczony do oznaczania lepkości kinematycznej
w zakresie temperatur od 15°C do 80″ C.
Można rozszerzyć zakres temperatur zmieniając płyny w łaźni
ZESTAW ZAWIERA:
-automatyczny wiskozymetr kapilarny ViscoClock
-wiskozymetr szklany Ubbelohde’a
-termostat cyrkulacyjny zanurzeniowy model MPC-E
-przeźroczystą łaźnię wiskozymetryczną z pokrywą